MAC  5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekty

Czym jest projekt systemowy?

więcej

Czym jest projekt konkursowy?

więcej

Generatory wniosków

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 6.4.1

więcej

Od 15 maja 2013 r. obowiązuje nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

więcej
Baza konkurencyjnosci

Aktualności

RSS
O kluczowych dla poprawy realizacji zadań publicznych relacjach między rządem i samorządem mówił podczas Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji. Gościem honorowym poznańskich uroczystości jubileuszowych był Prezydent Bronisław Komorowski. więcejwięcej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przekazuje do konsultacji projekt Rocznego Planu Działania na rok 2015. więcejwięcej
13 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisano porozumienie dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II. Porozumienie w imieniu Instytucji Pośredniczącej podpisał Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. więcejwięcej
Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r. więcejwięcej
Zorientowanie na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawna obsługa to zdaniem klientów najmocniejsze strony polskich urzędów. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikuje raport TNS Polska odnośnie opinii klientów na temat urzędów w Polsce. więcejwięcej
Rusza system informatyczny pod nazwą Baza Konkurencyjności. Ma służyć do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Będzie dostępny pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. więcejwięcej
Systemowy benchmarking w urzędach to szansa na usprawnienie pracy oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. Takie możliwości stwarza projekt innowacyjny Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wypracowany w ramach Działania 5.2 PO KL. więcejwięcej
Włączanie obywateli do współdecydowania o sprawach publicznych leży u podstaw projektu innowacyjnego Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. „Program Aktywności Samorządowej PAS” zachęca do modelu partycypacyjnego samorządy. więcejwięcej
Zarejestruj się aby otrzymywać informacje na swoją skrzynkę
819
720
077
629
155
929
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Sonda

Czy jesteś zainteresowany skorzystaniem z innowacyjnych rozwiązań dla samorządów wypracowanych w ramach Działania 5.2?
projekty innowacyjne