MAC  5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekty

Czym jest projekt systemowy?

więcej

Czym jest projekt konkursowy?

więcej

Generatory wniosków

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 6.4.1

więcej

Od 15 maja 2013 r. obowiązuje nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

więcej

Aktualności

RSS
Systemowy benchmarking w urzędach to szansa na usprawnienie pracy oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. Takie możliwości stwarza projekt innowacyjny Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wypracowany w ramach Działania 5.2 PO KL. więcejwięcej
Włączanie obywateli do współdecydowania o sprawach publicznych leży u podstaw projektu innowacyjnego Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. „Program Aktywności Samorządowej PAS” zachęca do modelu partycypacyjnego samorządy. więcejwięcej
„Program Aktywności Samorządowej PAS” Fundacji Inicjatyw Menedżerskich oraz „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to dwa kolejne zwalidowane projekty innowacyjne wspierające samorządy w świadczeniu usług publicznych. Oba sfinansowane zostały z środków europejskich w ramach Działania 5.2 PO KL. więcejwięcej
W specjalnej zakładce pod nazwą Projekty innowacyjne na stronie ip.mac.gov.pl prezentujemy zwalidowane projekty innowacyjne wspierające samorządy w świadczeniu usług publicznych. Projekty zostały sfinansowane z Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” PO KL. więcejwięcej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że w dniu 31. października br. ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o wszczęciu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego pod nazwą: „Samorząd terytorialny przyjazny przedsiębiorcy – ocena poziomu obsługi przedsiębiorców”. więcejwięcej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pełniące obowiązki Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że aktualnie nie ma już dostępnych środków umożliwiających podpisywanie kolejnych umów o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 PO KL. Powodem jest wyczerpanie alokacji. więcejwięcej
Rusza wstępny nabór na bezpłatne dwudniowe szkolenia dla administracji samorządowej i wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej w ramach projektu systemowego „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP” Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pracownicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje z zakresu świadczenia e-usług publicznych. więcejwięcej
Zarejestruj się aby otrzymywać informacje na swoją skrzynkę
821
453
479
614
944
512
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Sonda

Czy jesteś zainteresowany skorzystaniem z innowacyjnych rozwiązań dla samorządów wypracowanych w ramach Działania 5.2?
projekty innowacyjne