MAC  5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekty

Czym jest projekt systemowy?

więcej

Czym jest projekt konkursowy?

więcej

Generatory wniosków

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 6.4.1

więcej

Od 15 maja 2013 r. obowiązuje nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

więcej
Baza konkurencyjnosci

Aktualności

RSS
Zorientowanie na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawna obsługa to zdaniem klientów najmocniejsze strony polskich urzędów. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikuje raport TNS Polska odnośnie opinii klientów na temat urzędów w Polsce. więcejwięcej
Rusza system informatyczny pod nazwą Baza Konkurencyjności. Ma służyć do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Będzie dostępny pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. więcejwięcej
Systemowy benchmarking w urzędach to szansa na usprawnienie pracy oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. Takie możliwości stwarza projekt innowacyjny Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wypracowany w ramach Działania 5.2 PO KL. więcejwięcej
Włączanie obywateli do współdecydowania o sprawach publicznych leży u podstaw projektu innowacyjnego Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. „Program Aktywności Samorządowej PAS” zachęca do modelu partycypacyjnego samorządy. więcejwięcej
„Program Aktywności Samorządowej PAS” Fundacji Inicjatyw Menedżerskich oraz „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to dwa kolejne zwalidowane projekty innowacyjne wspierające samorządy w świadczeniu usług publicznych. Oba sfinansowane zostały z środków europejskich w ramach Działania 5.2 PO KL. więcejwięcej
W specjalnej zakładce pod nazwą Projekty innowacyjne na stronie ip.mac.gov.pl prezentujemy zwalidowane projekty innowacyjne wspierające samorządy w świadczeniu usług publicznych. Projekty zostały sfinansowane z Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” PO KL. więcejwięcej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że w dniu 31. października br. ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o wszczęciu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego pod nazwą: „Samorząd terytorialny przyjazny przedsiębiorcy – ocena poziomu obsługi przedsiębiorców”. więcejwięcej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pełniące obowiązki Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że aktualnie nie ma już dostępnych środków umożliwiających podpisywanie kolejnych umów o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 PO KL. Powodem jest wyczerpanie alokacji. więcejwięcej
Zarejestruj się aby otrzymywać informacje na swoją skrzynkę
820
209
861
622
506
456
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Sonda

Czy jesteś zainteresowany skorzystaniem z innowacyjnych rozwiązań dla samorządów wypracowanych w ramach Działania 5.2?
projekty innowacyjne